Her kan du foretage en reservation af Hvorslev Forsamlingshus.
Lejer skal være fyldt 21 år.
Depositum udgør kr. 500,- (1.000,- ved ungdomsfester)
For at sikre en ensartet standard af huset, forestår vi rengøringen,
pris herfor er kr. 500,- (1.000,- ved ungdomsfester), der lægges oven i lejen.
Huset skal afleveres opryddet, borde og stole sat på plads, skraldspande tømmes, og gulvene være fejet.
Booking er først gældende når den er bekræftet fra vores side, og depositum er betalt.
Leje + rengøring betales ved udlevering af nøglen.
Forbrug af El, gas, og vand afregnes separat, beløbet varierer, men der bør forventes ca. 500-700 kr. pr. døgn.
Depositum returneres, modregnet eventuel erstatning for ødelagt service, efter lejemålets ophør.

Kalender er ved at loade...
Powered by Booking Calendar
-
Ledig
23
-
Reserveret
23
-
Afventer
captcha

Priseksempel på udlejning.
Leje stor sal: 2.000 kr.
Rengøring: 500 kr.
Forbrug El, gas, vand: 650 kr.
Ituslået service: 50 kr.
I alt: 3.200 kr.
Heraf forudbetalt depositum: -500 kr.
Heraf forudbetalt leje + rengøring: -2.500 kr.
Restbeløb at betale: 200 kr.